Όργωμα με ζευγάρι αλόγων στην περιοχή της Κορυτσάς (τον Απρίλιο του 2010)
[Φωτογραφικό υλικό]

ALB-K-HORSE-L-2010-003a_2018-06-26_00-24-02.JPG
Τίτλος
Όργωμα με ζευγάρι αλόγων στην περιοχή της Κορυτσάς (τον Απρίλιο του 2010)
Περιγραφή
Όργωμα με ζεύγος αλόγων στην περιοχή ανάμεσα στην πόλη Κορυτσά / Korçë και το κεφαλοχώρι Βιθκούκι / Vithkuq της Περιφέρειας Κορυτσάς / Qarku i Korçës (Ν-ΝΑ Αλβανία) φωτ 03α.
Χρόνος λήψης
27/4/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγροτική κοινωνία.
Άλογο, άλογα.
Γεωργία, γεωργοί.
Παραδοσιακός βίος.