Όργωμα με ζευγάρι αλόγων στην περιοχή της Κορυτσάς (τον Απρίλιο του 2010)
[Φωτογραφικό υλικό]

ALB-K-HORSE-L-2010-010_2018-06-26_06-57-56.JPG
Τίτλος
Όργωμα με ζευγάρι αλόγων στην περιοχή της Κορυτσάς (τον Απρίλιο του 2010)
Περιγραφή
Όργωμα με ζεύγος αλόγων στην περιοχή ανάμεσα στην πόλη Κορυτσά / Korçë και το κεφαλοχώρι Βιθκούκι / Vithkuq της Περιφέρειας Κορυτσάς / Qarku i Korçës (Ν-ΝΑ Αλβανία) φωτ 10. Με το τσιγάρο στο αριστερό του χέρι, ο ηλικιωμένος ζευγάς βαστά με το δεξί το χαλινάρι του ενός από τα δύο άλογα. Ανάμεσα στα δυο δοκάρια, με τα οποία ζεύτηκαν τα άλογα, προβάλλουν τα όμορφα κεφάλια των κουρασμένων ζωντανών, που έλκουν το άροτρο. Η δουλειά είναι βαριά και για τους ζευγολάτες και για τα ζώα. Η παραδοσιακή γεωργία απαιτεί μεγάλους κόπους.
Χρόνος λήψης
27/4/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Γεωργία, γεωργοί.