Χωρική με δυο άλογα στην άγρια ερημιά (στα μέρη της Κορυτσάς, τον Απρίλιο του 2010)
[Φωτογραφικό υλικό]

ALB-K-HORSE-L-2010-F-005_2018-06-27_06-32-34.JPG
Τίτλος
Χωρική με δυο άλογα στην άγρια ερημιά (στα μέρη της Κορυτσάς, τον Απρίλιο του 2010)
Περιγραφή
Χωρική με δυο άλογα κατεβαίνει από τη βουνοπλαγιά και κατευθύνεται προς το κεφαλοχώρι Βιθκούκι / Vithkuq της Περιφέρειας Κορυτσάς / Qarku i Korçës (Ν-ΝΑ Αλβανία) φωτ 05. Κοντοστάθηκε για να δει τον φωτογραφικό φακό κι άφησε τα άλογα να μασουλήσουν κανένα χορταράκι
Χρόνος λήψης
27/4/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγροτοκτηνοτροφική κοινωνία.
Αλβανία Νότια.
Άλογο, άλογα.
Γυναίκες.
Μεταφορές.
Υποζύγιο.