Καλτσάς (επιστ. επιμ.), Εθνικό Αρχαιολ Μουσείο (2010)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Καλτσάς (επιστ. επιμ.), Εθνικό Αρχαιολ Μουσείο (2010)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο Τέχνης

Νικόλαος Καλτσάς, Λένα Παπάζογλου-Μανιουδάκη, Ρόζα Προσκυνητοπούλου, Ελισάβετ Στασινοπούλου, Χριστίνα Αρβονιδάκη, Ευάγγελος Βιβλιοδέτης, Αναστασία Γκαδόλου, Ελένη Ζώση, Γιώργος Καββαδίας, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Εκδόσεις ΚΑΠΟΝ, Αθήνα 2010)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-6878-15-2
Λέξεις - κλειδιά
Αθήνα.
Αιγυπτιακός πολιτισμός.
Ανάγλυφο.
Αρχαία ελληνική τέχνη.
Αρχαία Κύπρος.
Αρχαϊκή εποχή.
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Αρχαίος ελληνικός πολιτισμός.
Γεωμετρική περίοδος.
Γλυπτό, γλυπτά.
Γυαλικό / Υαλικό.
Δωδώνη, ιερό.
Ελληνική Αρχαιότητα.
Ελληνική μυθολογία.
Ελληνιστική εποχή.
Εποχή Χαλκού.
Ζωγράφοι ελληνικών αγγείων.
Κεραμική.
Κλασική εποχή.
Κοσμήματα.
Κυκλαδικός πολιτισμός.
Κύπρος.
Μυκηναϊκός πολιτισμός.
Προϊστορική εποχή.
Σαντορίνη / Θήρα.
Τοιχογραφία.
Χάλκινα αντικείμενα.
Χρυσός.