Λεσβιακά τ. ΣΤ΄ (1973)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Λεσβιακά τ. ΣΤ΄ (1973)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Επιστημονικό Περιοδικό

Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος, Στρ. Αναστασέλλης, Γεωρ. Βαλέτας, Ε. Γιαννάκας, Ι. Μουτζούρης, Π. Ι. Σαμαράς Λεσβιακά τόμος ΣΤ΄ (Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών, Μυτιλήνη 1973)

Συλλογικό έργο
Ναι
Στοιχεία

Περιεχόμενα: Ιάκωβος Μητροπολίτης Μυτιλήνης «Η μονή Ταξιαρχών Κάτω Τρίτους» (το κείμενο συνοδεύεται από φωτογραφίες, κάτοψη και τομή του ναού) σσ. 5-22, Στρ. Αναστασέλλης «Αγιασώτικο Καρναβάλι» σσ. 23-36, Γεωρ. Βαλέτας «Αποσημειώματα από τον κώδικα του Αγίου Παντελεήμονα Μολύβου» σσ. 37-41, Ευαγ. Γιαννάκας «Αι περί Λέσβου και Λεσβίων ιστορικαί μαρτυρίαι του Ηροδότου» σσ. 42-50, Πέπη Δαράκη «Λεσβιακά παραμύθια» σσ. 51-53, Μίμης Ελευθεριάδης «Ο Τύπος και το Πνεύμα στα χρόνια της σκλαβιάς» σσ. 54-58, Φρόσω Ζούρου « Λαογραφικά της Πέτρας» σσ. 59-61, Γεωργ. Κακαδέλλης «Λαογραφικά της Λέσβου» σσ. 62-64, Ζαννής Καμπούρης «Παροιμίες» σελ. 65, Σίτσα Καραϊσκάκη «Η βυθισμένη πολιτεία» (μελέτη για την αρχαία Πύρρα) σσ. 66-77, Γιάννης Κόντης «Το ρωμαϊκό υδραγωγείο της Μυτιλήνης» σσ. 77-81, Δημ. Μαντζουράνης «Κράτιππος ο Μυτιληναίος» σσ. 82-86, Ι. Μουτζούρης «Οι Αγαλλιανοί και αι μοναί Λειμώνος και Μυρσινιωτίσσης Καλλονής» σσ. 87-104, Χαρ. Μπίνος «Τα ξένα Ταχυδρομικά Γραφεία στη Μυτιλήνη την εποχή της Τουρκοκρατίας» σσ. 105-108, Κλεάνθης Παλαιολόγος «Διαγόρας και Άτλας (αθλητικά σωματεία) τον καιρό της Τουρκοκρατίας» σσ. 109-116, Μιλτής Παρασκευαΐδης «Τα νέα προβλήματα της έρευνας των προϊστορικών οικισμών της Λέσβου» σσ. 117-133, Παν. Σ. Παρασκευαΐδης «Έγγραφα της Γένουας πριν την άλωση της Μυτιλήνης» σσ. 134-138, Παν. Ι. Σαμαράς «Τεμένη και Ευκτήρια της Μυτιλήνης» (η μελέτη συνοδεύεται από τοπογραφικό χάρτη της Μυτιλήνης με τα Τεμένη και τα Ευκτήρια τον ΙΘ΄ αι., καθώς και με μαυρόασπρες φωτογραφίες) σσ. 139-170, Δημ. Σκλεπάρης «Ντεντέ Κάμπους» (τοπωνύμιο γιουρούκηδων στην περιοχή της Αγιάσου) σσ. 171-177, Παν. Ι. Σαμαράς «Έγγραφα Τουρκοκρατίας» σσ. 178-180.

Η ενότητα: «Λεσβιακά Χρονικά» σσ. 181-191 περιλαμβάνει τα κεφάλαια: Αθαν. Γ. Τσερνόγλου «Κώστας Κόντος (νεκρολογία)» σσ. 183-185, «Νεκρολογίαι» (Γ. Κορτέσης, Τέρπανδρος Αναστασιάδης, Χρύσανθος Μολίνος, Στρατής Παρασκευαΐδης, Δημήτριος Γρ. Βερναρδάκης, Στρατής Μυριβήλης, Ηλίας Βενέζης) σσ. 185-188.

Επετηρίς σελ. 191. Περιεχόμενα σελ. 193. Σύνολο σελ. 194.

Λέξεις - κλειδιά
Αθλητικές εκδηλώσεις.
Αρχαιότητες.
Αρχεία.
Γένοβα.
Γενοβέζοι.
Εφημερίδα, εφημερίδες.
Ήθη, έθιμα.
Ηρόδοτος.
Λαογραφία.
Λέσβος.
Λογοτεχνία.
Μοναστήρια.
Μυτιλήνη, πόλη.
Οθωμανικά μνημεία.
Οθωμανική εποχή.
Σύλλογος / Σωματείο / Αδελφότητα / Λέσχη.
Τεκκές / τεκές.
Τζαμί.
Υδραγωγείο.
Χάρτης.