Το Κοιμητήριο του Μεσοπόταμου και δεξιά ο περίβολος της βυζαντινής Μονής του Αγίου Νικολάου (Μάιος του 2018)
[Φωτογραφικό υλικό]

ALB_V_MES_BYZl_01a_018.JPG
Τίτλος
Το Κοιμητήριο του Μεσοπόταμου και δεξιά ο περίβολος της βυζαντινής Μονής του Αγίου Νικολάου (Μάιος του 2018)
Περιγραφή
Μονή Αγ. Νικολάου στον Μεσοπόταμο (Shën Kollit Mesopotam), οικισμός στην Περιφέρεια Αυλώνας, φωτ 18. Σε αυτή την πλευρά του Ορθόδοξου Κοιμητηρίου με τα φρέσκα λουλούδια οι τάφοι είναι πρόσφατοι.
Χρόνος λήψης
24/5/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αλβανία Νότια.
Ήπειρος Βόρεια.
Νεκροταφείο.
Ρωμαίικα κοιμητήρια.