Δύο ανάγλυφα στο νοτιοδυτικό άκρο της πρόσοψης (δηλ. της δυτικής πλευράς) του Αγ. Νικολάου
[Φωτογραφικό υλικό]

ALB_V_MES_BYZl_01a_030.JPG
Τίτλος
Δύο ανάγλυφα στο νοτιοδυτικό άκρο της πρόσοψης (δηλ. της δυτικής πλευράς) του Αγ. Νικολάου
Περιγραφή
Μονή Αγ. Νικολάου στον Μεσοπόταμο (Shën Kollit Mesopotam), φωτ 30.
Χρόνος λήψης
24/5/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αλβανία Νότια.
Ανάγλυφο.
Βυζαντινά μνημεία.
Ήπειρος Βόρεια.
Μοναστήρια.
Νικόλαος, άγιος.
Παλαιολόγεια αρχιτεκτονική.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.