Άγ. Νικόλαος Μεσοποτάμου: Γενικό της νότιας πλευράς του βυζαντινού ναού
[Φωτογραφικό υλικό]

ALB_V_MES_BYZl_01a_042d.JPG
Τίτλος
Άγ. Νικόλαος Μεσοποτάμου: Γενικό της νότιας πλευράς του βυζαντινού ναού
Περιγραφή
Μονή Αγ. Νικολάου στον Μεσοπόταμο (Shën Kollit Mesopotam), οικισμός στην Περιφέρεια Αυλώνας, φωτ 42δ.
Χρόνος λήψης
24/5/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αλβανία Νότια.
Βυζαντινά μνημεία.
Ήπειρος Βόρεια.