Γεωφυσικός χάρτης της Αλβανίας με τα κυριότερα ποτάμια και λίμνες
[Χάρτες]

Albanian_Rivers_001a.png
Τίτλος χάρτη
Γεωφυσικός χάρτης της Αλβανίας με τα κυριότερα ποτάμια και λίμνες
Είδος
Είδος
Γεωφυσικός.
Περιγραφή
Albanian Rivers 001a
Γλώσσες
Αγγλικά και ελληνικά
Λέξεις - Κλειδιά
Αδριατική.
Αλβανία.
Αλβανία Νότια.
Αχρίδα λίμνη.
Αώος ποταμός / Vjosë.
Βαλκανικά ποτάμια.
Βουνά.
Γεωμορφολογία.
Ήπειρος Βόρεια.
Ιόνιο Πέλαγος.
Λίμνη.
Ποτάμι.
Πρέσπα Μεγάλη, λίμνη.
Πρέσπες λίμνες.
Χάρτης.