Χατζηδημητρίου, Καφενεία (2012)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Χατζηδημητρίου, Καφενεία (2012)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Φωτογραφικό Λεύκωμα

Τζέλη Χατζηδημητρίου / Tzeli Hadjidimitriou (φωτογράφος / photographer), Αλέκος Φασιανός / Alecos Fassianos, Γιώργος Χρονάς / Yorgos Chronas, Γιώργος Νικολακάκης / George Nikolakakis, Ευθύμιος Παπαταξιάρχης / Evthymios Papataxiarchis, Θανάσης Παρασκευαΐδης / Thanassis Paraskevaidis, Φωτεινή Φραγκούλη / Fotini Frangouli (κείμενα / texts), 39 Καφενεία και ένα Κουρείο / 39 Coffee Houses and a Barber’s Shop (ιδιωτική έκδοση σε συνεργασία με εκδόσεις ΑΙΟΛΙΔΑ, Αθήνα 2012)

ISBN / ISSN
978-960-90330-4-6
Αρχική έκδοση
Α΄ έκδ.: Εκδότης / Φορέας
(Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης,
Τόπος Α΄ έκδ.
Ηράκλειο
Χρόνος Α΄ έκδ.
1997)
Στοιχεία

Το λεύκωμα που καλύπτει φωτογραφικά όλο το νησί της Λέσβου, εμπλουτίζεται με χαρακτηριστικά κείμενα που μας μεταφέρουν στον ιδιαίτερο κόσμο των παραδοσιακών καφενείων. Η έκδοση είναι δίγλωσση (ελληνικά και αγγλικά).

Κείμενα / Texts: Αλέκος Φασιανός, ποίημα σελ. 9 / Alecos Fassianos, poet p. 8, Γιώργος Χρονάς « Τα καφενεία της Τζέλης Χατζηδημητρίου» σελ. 11 / Yorgos Chronas “Tzeli Hadjidimitriou’s coffee houses” p. 10, Γιώργος Νικολακάκης «Ο χώρος του καφενείου στη Λέσβο» σσ. 25-28 / George Nikolakakis “Coffee houses in Lesvos” pp. 29-32, Ευθύμιος Παπαταξιάρχης «Ο κόσμος του καφενείου» σσ. 42-43 / Evthymios Papataxiarchis “Male commensal solidarity in the world of the coffee shop” pp. 46-47, Θανάσης Παρασκευαΐδης «Της Ντάμας ο καφενές» σσ. 64-66 / Thanassis Paraskevaidis “The Queen’s coffee house” pp. 69-71, Φωτεινή Φραγκούλη, κείμενο σσ. 89-90 / Fotini Frangouli, text pp.91-92. Πίνακας φωτογραφιών σσ. 133-135 / Table of photographs pp. 136-139. Ευχαριστίες σελ. 141 / Acknowledgments p. 141. Σύνολο σελ 144.

Λέξεις - κλειδιά
Καφενείο.
Λέσβος.