Μητροπολιτικός ναός της Μυτιλήνης: η εικόνα του νεομάρτυρα αγίου Θεόδωρου του Βυζάντιου, στο μαρμάρινο προσκυνητάριο (λεπτ.)
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_EK01_MHTRb_033.JPG
Τίτλος
Μητροπολιτικός ναός της Μυτιλήνης: η εικόνα του νεομάρτυρα αγίου Θεόδωρου του Βυζάντιου, στο μαρμάρινο προσκυνητάριο (λεπτ.)
Περιγραφή
Άγιος Αθανάσιος, μητροπολιτικός ναός Μυτιλήνης φωτ 033. Σκηνή από το μαρτύριο του νεομάρτυρα αγίου Θεόδωρου του Βυζάντιου. Λεπτ. από την εικόνα στο μαρμάρινο προσκυνητάριο.
Χρόνος λήψης
22/6/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εκκλησιαστική τέχνη.
Επιγραφή, επιγραφές.
Μυτιλήνη, πόλη.
Ορθόδοξες εκκλησίες.