Το Γενί Τζαμί της Μυτιλήνης: η πρόσοψη του τζαμιού με τη στοά και τους μαρμάρινους κίονες
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_YCam_022.JPG
Τίτλος
Το Γενί Τζαμί της Μυτιλήνης: η πρόσοψη του τζαμιού με τη στοά και τους μαρμάρινους κίονες
Περιγραφή
Μυτιλήνη, Γενί Τζαμί φωτ 022.
Χρόνος λήψης
24/8/2012
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Λέσβος.
Οθωμανικά μνημεία.
Τζαμί.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.