Κυριακίδης, Αναστασιούπολις, Περιθεώριον (1930)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Κυριακίδης, Αναστασιούπολις, Περιθεώριον (1930)
Συγγραφέας
Στίλπων Π. Κυριακίδης
Τίτλος
Θρακικά ταξείδια.
Υπότιτλος
Μπουρού - Καλέ, Αναστασιούπολις, Περιθεώριον
Χρονολογία
1929-30
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Όνομα εντύπου
Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος, 1930
Σελίδες
σσ. 195-220
Αρ. σελίδων
26
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Άρθρο / Άρθρα.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ιστορικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Αρχαιολογικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαιακή Θράκη.
Αναστάσιος Α΄, αυτοκράτορας.
Αναστασιούπολις / Περιθεώριον.
Βιστονίδα, λίμνη.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Βυζαντινές πηγές.
Βυζαντινές πόλεις.
Βυζαντινή εποχή.
Εγνατία οδός.
Θράκη, Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Ιωάννης ΣΤ΄ Καντακουζηνός.
Μεσοβυζαντινή περίοδος.
Παλαιολόγεια εποχή.
Περιηγητικές πηγές.
Προκόπιος, ΚΤ IV.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Πύργος, πύργοι.
Υδραγωγείο.
Υστεροβυζαντινή περίοδος.
Φωτογραφικά Αρχεία.