Μελένικο: Άγιος Νικόλαος στο Κάστρο
[Φωτογραφικό υλικό]

B_BLAG_MEL_EKbyz_N_030.JPG
Τίτλος
Μελένικο: Άγιος Νικόλαος στο Κάστρο
Περιγραφή
Μελένικο / Melnik (στον Νομό Blagoevgrad, ΝΔ Βουλγαρία). Μονή Αγίου Νικολάου στο Κάστρο (ερείπιο Βυζαντινής εποχής) φωτ 30.
Χρόνος λήψης
7/6/2019
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουλγαρία.
Βυζαντινά μνημεία.
Μελένικο / Melnik.