Μελένικο (καλοκαίρι του 2019): Το παρεκκλήσι της Παναγίας μέσα στις πρασινάδες
[Φωτογραφικό υλικό]

B_BLAG_MEL_EK02p_056a.JPG
Τίτλος
Μελένικο (καλοκαίρι του 2019): Το παρεκκλήσι της Παναγίας μέσα στις πρασινάδες
Περιγραφή
Το παρεκκλήσι της Παναγίας εξάρτημα του Αγίου Αντωνίου στο Μελένικο / Melnik ( ΝΔ Βουλγαρία) φωτ 56α. Η Β και η Α πλευρά του μονόχωρου ναΐσκου. Στο βάθος διακρίνεται το καμπαναριό της μητρόπολης και τρία από τα πάνω παράθυρα του εντυπωσιακού ναού.
Χρόνος λήψης
7/6/2019
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εικοστός πρώτος αιώνας.
Μελένικο / Melnik.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Παραδοσιακή αρχιτεκτονική.