Βουδούρης, Η νήσος Πρώτη (1950)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Βουδούρης, Η νήσος Πρώτη (1950)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Άγγελος Λ. Βουδούρης, Η νήσος Πρώτη και τα μοναστήρια αυτής (Τύποις αδελφών Τσιτουρή, Κωνσταντινούπολη 1950)

Στοιχεία
«Το επ’ ονόματι του Γενεσίου της Θεοτόκου τιμωμένω ιερώ ναω της Ορθοδόξου Κοινότητος της νήσου Πρώτης [Kınaliada], ευλαβώς αφιεροί το παρόν βιβλίον ο συγγραφεύς» (Σταμπούλ, 1950). Αυτό το σπάνιο έργο έχει ανατυπωθεί, αλλά η πρώτη έκδοση αποτελεί κειμήλιο. Σύνολο 80 σελίδες
Λέξεις - κλειδιά
Βυζαντινή εποχή.
Εικοστός αιώνας.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Θεοτόκος.
Κωνσταντινούπολη, ρωμαίικα κοιμητήρια.
Μοναστήρια.
Οθωμανική εποχή.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Πριγκηπόννησα.
Πρώτη νησί / Κιναλίαντα.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.