Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ: Διαβάζοντας τις ελληνικές επιγραφές στις σκεπασμένες με νάιλον στήλες του Θεάτρου (το 1983)
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_PL_TH_008b.jpg
Τίτλος
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ: Διαβάζοντας τις ελληνικές επιγραφές στις σκεπασμένες με νάιλον στήλες του Θεάτρου (το 1983)
Περιγραφή
Φιλιππούπολις / Plovdiv: Ρωμαϊκό Θέατρο, φωτ. 08 β. Μπροστά στο προσκήνιο: Μαριάννα Κορομηλά και Ιορδάνης Μπεναβίδης (μισός χωμένος σε καταπακτή!)
Χρόνος λήψης
3/1983
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουλγαρία.
Εικοστός αιώνας.
Επιγραφή, επιγραφές.
Θέατρο αρχαίο.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.