Αρχαιολ. Μουσείο Φιλιππούπολης: Το κέντρο (οομφαλός) της αργυρής φιάλης με τα καλπάζοντα τέθριππα (5ος π.Χ. αι.)
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_PL_MUS_101b.jpg
Τίτλος
Αρχαιολ. Μουσείο Φιλιππούπολης: Το κέντρο (οομφαλός) της αργυρής φιάλης με τα καλπάζοντα τέθριππα (5ος π.Χ. αι.)
Περιγραφή
Αρχαιολογικό Μουσείο Φιλιππούπολης / Plovdiv. Ένα από τα δεκάδες έργα της ελληνικής αργυροχοΐας που βρέθηκαν σε πολυτελείς τάφους Θρακών στην πεδιάδα της Βόρειας Θράκης (κεντρική Βουλγαρία): Αργυρή φιάλη (κούπα) τέλη 5ου π.Χ. αι. από τύμβο στο Duvanli. (Διαμ. 20,5 εκ., βάρος 428 γρ.) Τέσσερα καλπάζοντα τέθριππα• δίπλα σε κάθε ηνίοχο στέκεται ένας πάνοπλος άντρας. Εξωτερικά, υπάρχει η επιγραφή «ΔΕΔΑΛΕΜΕ».
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Αρματοδρομίες.
Αρχαία ελληνική τέχνη.
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Βόρεια Θράκη / Νότια Βουλγαρία.
Κλασική εποχή.
Μεταλλοτεχνία.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.