Κύριοι ρωμαϊκοί οδοί στην αρχαία Ιταλία (4ος π.Χ. - 3ος μ.Χ. αιώνας)
[Χάρτες]

MAP_ROMAN_Roads_Italy.png
Τίτλος χάρτη
Κύριοι ρωμαϊκοί οδοί στην αρχαία Ιταλία (4ος π.Χ. - 3ος μ.Χ. αιώνας)
Είδος
Είδος
Ιστορικός.
Είδος
Γεωμορφολογικός.
Περιγραφή
Η εντός των Άλπεων Ιταλία συγκροτείται από την ευρύτατη και πλουσιότατη πεδιάδα του ποταμού Πάδου (ιτ. Ρο) που κατευθύνεται από τα δυτικά προς τα ανατολικά (ο Πάδος εκβάλλει στην Αδριατική κοντά στη Ραβέννα και σε μικρή απόσταση από τη λιμνοθάλασσα της Βενετίας), αλλά η πεδιάδα εκτείνεται ακόμα ανατολικότερα και φτάνει μέχρι τον βαθύτατο μυχό της Αδριατικής (όπου η λιμανούπολη Τεργέστη) και τη μακρύτατη οροσειρά των Απεννίνων (ιτ. Appennini, π. 1.350 χλμ μήκος) που κατευθύνεται από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιανατολικά και καταλήγει στα νοτιοδυτικά (στο Ρήγιο της Καλαβρίας, απέναντι από τη Σικελία). Τα Απέννινα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ιταλικού κορμού, τον οποίο χωρίζουν σε δύο μέρη: όλη η αριστερή (δυτική) πλευρά, όπου βρίσκεται και η Ρώμη στην πεδιάδα του Λάτιο / Λάτσιο και το αρχαίο επίνειό της, η Όστια, είναι στραμμένη προς τη Δυτική Μεσόγειο και το Τυρρηνικό πέλαγος (μεγάλα λιμάνια: η Γένοβα στα Β-ΒΔ, η Νάπολη στα Ν-ΝΔ), ενώ η δεξιά (ανατολική) πλευρά είναι στραμμένη προς την Αδριατική (μεγάλα λιμάνια: η Ανκόνα και το Μπρίντεζι) και καταλήγει σε έναν μεγάλο κόλπο του Β-ΒΔ Ιονίου.
Σειρά χάρτη
Αρχαιότητα / Antiquity
Έτος έκδοσης
2012
Λέξεις - Κλειδιά
Αδριατική.
Ακυληία / Ακουιληία / Aquileia.
Αρχαιότητα.
Γένοβα.
Δυτική Μεσόγειος.
Επικοινωνιακοί άξονες.
Ιταλία.
Μεγάλη Ελλάδα / Magna Graecia.
Ρωμαϊκή εποχή.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Ρώμη.
Τυρρηνικό πέλαγος.
Υποδομές.
Χάρτης.