Μπίρης, Δημοσιεύματα για τη σύγχρονη Αθήνα (1958) Περιεχόμενα, Ευρετήριο
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Μπίρης, Δημοσιεύματα για τη σύγχρονη Αθήνα (1958) Περιεχόμενα, Ευρετήριο
Συγγραφέας
Κώστας Μπίρης
Υπότιτλος
Πρόλογος, Περιεχόμενα, Ευρετήριο (σε pdf)
Πηγή
Πηγή
Κείμενο για το ΑΠΑΝ (apan.gr).
Αρ. σελίδων
22
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Απόσπασμα βιβλίου.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Πολιτικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ενημερωτικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Περιβαλλοντικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Αρχιτεκτονικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Αθήνα, σύγχρονη.
Αρχιτεκτονική.
Εικοστός αιώνας.
Εφημερίδα, εφημερίδες.
Κορομηλάς Λάμπρος, δημοσιογράφος.
Πολεοδομική οργάνωση.