Ιόνιο Πέλαγος: Γεωμορφολογικά - πολιτικά σύνορα (Ιταλία, Αλβανία, Ελλάδα)
[Χάρτες]

IONIAN_SEA_ORIA_001.png
Τίτλος χάρτη
Ιόνιο Πέλαγος: Γεωμορφολογικά - πολιτικά σύνορα (Ιταλία, Αλβανία, Ελλάδα)
Είδος
Είδος
Γεωφυσικός.
Σειρά χάρτη
Ιόνιο Πέλαγος / Ionian Sea
Έτος έκδοσης
π. 2010
Γλώσσες
Ελληνικά
Λέξεις - Κλειδιά
Αλβανία Νότια.
Αμβρακικός κόλπος.
Ελλάδα Δυτική.
Ήπειρος.
Ιόνιο Πέλαγος.
Ιταλία.
Πελοπόννησος, τοπιογραφία.
Σικελία.
Χάρτης.