Βεδουίνος παίζει δίχορδη ραμπάμπα, κρατώντας στο δεξί του χέρι το δοξάρι
[Εικονογραφικό υλικό]

JO_RABABA_1944_001.jpg
Τίτλος
Βεδουίνος παίζει δίχορδη ραμπάμπα, κρατώντας στο δεξί του χέρι το δοξάρι
Λεζάντα πρωτοτύπου
Transjordan Bedouin, Shibli Mjiali, playing the Rebabah, c. 1940-1946
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα
Είδος
Φωτογραφία του 1940-1946 στην Υπεριορδανία
Λέξεις - Κλειδιά
Βεδουίνοι.
Εικοστός αιώνας.
Ιορδανία.
Μουσικά όργανα.
Μουσικός, μουσικοί.