Κορομηλά, Για το βιβλίο Προκυμαία της Σμύρνης (Δεκ. 2018)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Κορομηλά, Για το βιβλίο Προκυμαία της Σμύρνης (Δεκ. 2018)
Συγγραφέας
Μαριάννα Κορομηλά
Τίτλος
Ομιλία της ΜΚ για το δίτομο έργο των Γ. Πουλημένου και Αχ. Χατζηκωνσταντίνου, Η Προκυμαία της Σμύρνης.
Χρονολογία
2018
Αρ. σελίδων
8
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Κείμενο Διάλεξης.
© ΑΠΑΝ
Ναι
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Πολιτιστικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Δέκατος ένατος αιώνας.
Εικοστός αιώνας.
Ελληνισμός.
Μικρά Ασία / Ασιατική Τουρκία.
Σμύρνη / İzmir.
Σχέδια, όψεις.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.