Απρίλιος του 1821 στο Φανάρι: Βιαιότητες των Γενίτσαρων εναντίον των Ελλήνων μετά την κήρυξη της Επανάστασης
[Εικονογραφικό υλικό]

TIC8_FANA_APRIL_1821a.jpg
Τίτλος
Απρίλιος του 1821 στο Φανάρι: Βιαιότητες των Γενίτσαρων εναντίον των Ελλήνων μετά την κήρυξη της Επανάστασης
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα
Λέξεις - Κλειδιά
Αγώνας 1821.
Γρηγόριος Ε΄, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Διωγμός.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φανάρι.
Φανάρι / Φενέρ / Fener, συνοικία.