Στο Πανόραμα: Η Μαριάννα Κορομηλά (το 2021)
[Φωτογραφικό υλικό]

G_MKOR_BIO_2021_01.jpg
Τίτλος
Στο Πανόραμα: Η Μαριάννα Κορομηλά (το 2021)
Περιγραφή
Μαριάννα Κορομηλά, υπεύθυνη του Αρχείου της Πολιτιστικής Εταιρείας Πανόραμα: Ξεφυλλίζοντας το βιβλίο του Α. Μήλλα, «Πρίγκηπος»
Χρόνος λήψης
14/7/2021
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εικοστός πρώτος αιώνας.
Κορομηλά Μαριάννα, ιστορικός.
Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα.