Ανδρούδης, «Η Κοίμηση στην Επισκοπή Άνω Βόλου και ο γλυπτός διάκοσμος» (2007)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Ανδρούδης, «Η Κοίμηση στην Επισκοπή Άνω Βόλου και ο γλυπτός διάκοσμος» (2007)
Συγγραφέας
Πασχάλης Ανδρούδης,
Τίτλος
«Ο ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Επισκοπή Άνω Βόλου και ο εντοιχισμένος γλυπτός του διάκοσμος»
Χρονολογία
2007
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Όνομα εντύπου
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, Δ΄ 28
Αρ. τεύχους
περίοδος Δ΄, τόμος ΚΗ΄
Σελίδες
σσ. 85–98.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ιστορικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Επιστημονικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Αρχαιολογικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Αρχιτεκτονικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Βυζαντινά κατάλοιπα.
Βυζαντινή αρχιτεκτονική.
Βυζαντινοί άρχοντες.
Γλυπτό, γλυπτά.
Δέκατος έβδομος αιώνας.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Μαγνησία Θεσσαλίας.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Παλαιολόγεια εποχή.