Κλαρκ, Δύο θέματα που προκύπτουν από τη Συνθήκη της Λωζάννης (2024): Μέρος Α΄
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Κλαρκ, Δύο θέματα που προκύπτουν από τη Συνθήκη της Λωζάννης (2024): Μέρος Α΄
Συγγραφέας
Bruce Clark / Μπρους Κλαρκ
Τίτλος
Σχετικά με τη Συνθήκη της Λωζάννης, Μέρος Α΄
Υπότιτλος
Οι έννοιες του Υποχρεωτικού Εκπατρισμού και της Υποχρεωτικής Ανταλλαγής, όπως διαμορφώθηκαν και αποφασίστηκαν στη Λωζάννη το 1923
Χρονολογία
2024
Πηγή
Πηγή
Κείμενο για το ΑΠΑΝ (apan.gr).
Αρ. σελίδων
10
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Κείμενο Διάλεξης.
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
Bruce Clark και Αρχείο της Πολ. Ετ. Πανόραμα (ΑΠΑΝ) apan.gr
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ιστορικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Πολιτικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Ανθρώπινα Δικαιώματα – Παραβιάσεις.
Ασιατική Τουρκία.
Βενιζέλος Ελευθέριος.
Βρετανός, Βρετανοί.
Γάλλοι.
Διπλωμάτες.
Διπλωματία σύγχρονη.
Εικοστός αιώνας.
Ελλάδα, σύγχρονη.
Ινονού Ισμέτ, πολιτικός.
Μεσοπόλεμος.
Μουσουλμάνοι.
Νορβηγοί.
Πρόσφυγες.
Συνθήκη Λωζάννης 1923.
Τουρκία.
Χριστιανοί.