Στα Ψωμαθειά το 2007: Η κεντρική είσοδος του αρμενικού εκκλ. συγκροτήματος Σουρπ Κεβόρκ («Σουλού Μοναστήρι») από τον δρόμο
[Φωτογραφικό υλικό]

TICARM-B004a-013.jpg
Τίτλος
Στα Ψωμαθειά το 2007: Η κεντρική είσοδος του αρμενικού εκκλ. συγκροτήματος Σουρπ Κεβόρκ («Σουλού Μοναστήρι») από τον δρόμο
Περιγραφή
Σουρπ Κεβόρκ («Σουλού Μοναστήρι») Ψωμαθειά, φωτ 13. Η κεντρική είσοδος του αρμενικού εκκλ. συγκροτήματος και ο φύλακας στο μικρό κιόσκι στα αρ. της εισόδου. Πάνω από τον πυλώνα προβάλλει η κορφή του καμπαναριού και στον ίδιο άξονα, πίσω: η αετωματική απόληξη της πρόσοψης του ναού (δυτική όψη του ναού).
Χρόνος λήψης
26/12/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμενική εκκλησία, εκκλησίες.
Καμπαναριό.
Ψωμαθειά / Koça Mustafa Paşa / Samatya.