Ανάγλυφο με Σταυρό
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC6-MD004-055.jpg
Τίτλος
Ανάγλυφο με Σταυρό
Περιγραφή
Άγιος Γεώργιος Μακροχωρίου, εκκλ συγκρότημα. Ανάγλυφο του 188 ..(δεν διαβάζεται ο τέταρτος αριθμός). Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του αυλόγυρου.
Χρόνος λήψης
26/12/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.