Τάφοι στον αυλόγυρο
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1_E001_013.jpg
Τίτλος
Τάφοι στον αυλόγυρο
Περιγραφή
Παναγία Διπλοκιονίου. Μπεσίκτας. Στον χιονισμένο αυλόγυρο: δύο ταφές κατά μήκος του Ν τοίχου του ναού. Η μία καλύπτεται από χαμηλή λίθινη κατασκευή με ενεπίγραφη πλάκα. Η άλλη, πίσω, είναι μία πολυτελής μαρμάρινη σαρκοφάγος σε καλή κατάσταση.
Χρόνος λήψης
23/1/2006
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Μπεσίκτας Δήμος / Beşiktaş.
Σαρκοφάγος.