Άγιος Γεώργιος Εντιρνέκαπου: Το τρίτο παιδί του φύλακα με τη μητέρα του στο παράθυρο του σπιτιού τους (το 2008)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-A004-135.jpg
Τίτλος
Άγιος Γεώργιος Εντιρνέκαπου: Το τρίτο παιδί του φύλακα με τη μητέρα του στο παράθυρο του σπιτιού τους (το 2008)
Περιγραφή
Άγιος Γεώργιος Εντιρνέκαπου φωτ 135.
Χρόνος λήψης
13/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Παλαιά Πόλη.