Στον Άγ. Γεώργιο Εντιρνέκαπου: Ο φύλακας Γιουσούφ, η γυναίκα του και ο μικρούλης Γεώργιος μπροστά στην πόρτα του σπιτιού τους
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-A004-144.jpg
Τίτλος
Στον Άγ. Γεώργιο Εντιρνέκαπου: Ο φύλακας Γιουσούφ, η γυναίκα του και ο μικρούλης Γεώργιος μπροστά στην πόρτα του σπιτιού τους
Περιγραφή
Άγιος Γεώργιος Εντιρνέκαπου φωτ 144.
Χρόνος λήψης
13/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, Παλαιά Πόλη.
Παιδί, παιδιά.
Παλαιά Πόλη.