Το καμπαναριό του Αγίου Μηνά (λήψη από τον δρόμο)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-B004-036.jpg
Τίτλος
Το καμπαναριό του Αγίου Μηνά (λήψη από τον δρόμο)
Περιγραφή
Άγιος Μηνάς στα Ψωμαθειά, φωτ 36. Βρίσκεται στα ΝΑ του εκκλ. συγκροτήματος
Χρόνος λήψης
16/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Καμπαναριό.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Μηνάς, άγιος.
Ψωμαθειά / Koça Mustafa Paşa / Samatya.