Ενεπίγραφη πλάκα με σταυρό σε εξωτ. τοίχο του Αγίου Μηνά
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-B004-058.jpg
Τίτλος
Ενεπίγραφη πλάκα με σταυρό σε εξωτ. τοίχο του Αγίου Μηνά
Περιγραφή
Άγιος Μηνάς στα Ψωμαθειά, φωτ 58.
Χρόνος λήψης
16/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Ψωμαθειά / Koça Mustafa Paşa / Samatya.