Μ. Κορομηλά, Μυστράς. Εκπομπή 1η
[Οπτικοακουστικό υλικό]

Τίτλος
Μ. Κορομηλά, Μυστράς. Εκπομπή 1η
Υπότιτλος
Από τους Κομνηνούς στους Βιλλαρδουίνους. Η κατάκτηση του Μοριά και η δημιουργία του Πριγκιπάτου της Αχαΐας.
Είδος
Audio / Ακουστικό
Χαρακτηρισμός
Χαρακτηρισμός
Ραδιοφωνική εκπομπή.
©:
Μ. Κορομηλά
Χρόνος εγγραφής
6/3/1989
Γλώσσες
Ελληνικά
Διάρκεια
56΄45΄΄
Θέμα / Σύνοψη / Τόποι
Πρώτη από μία σειρά πέντε ωριαίων εκπομπών με θέμα την ίδρυση της καστρόπολης του Μυστρά και την ιστορική εξέλιξη της πολιτείας από τον 13ο αιώνα έως και τον 20ο αιώνα, όταν μετατρέπεται σε αρχαιολογικό χώρο. Εδώ γίνεται μία εισαγωγή στον ευρύτερο πελοποννησιακό χώρο, τη γεωμορφολογία, την χλωρίδα και την πανίδα, με αναφορές στο ανοιξιάτικο τοπίο της Κοιλάδας του Ευρώτα και του Ταΰγετου. Και μια σύντομη αναφορά στις οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις που επικρατούσαν στην Πελοπόννησο στη διάρκεια της Μεσοβυζαντινής και Πρώιμης Υστεροβυζαντινής (Κομνήνειας) εποχής.
Από τα 26΄ λεπτά και πέρα: σύντομη αναφορά στη Δ’ Σταυροφορία και την Άλωση της Πόλης (1204). Οι Φράγκοι κατακτούν τμηματικά όλον τον Μοριά και το 1210 τη Λακωνία, την οποία κράτησαν οι Βιλλεαρδουίνοι για τον εαυτό τους. Στα 50΄ λεπτά θάνατος του Γοδεφρείδου, το 1218. Αναφορά και στη φεουδαρχική ιεραρχία. Μουσική παρεμβάλλεται ή συνοδεύει τον λόγο.
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Βιβλιογραφία, Χαρτογραφήματα, τις άλλες εκπομπές του Μυστρά κ..ά. θα βρείτε στο Συνοδευτικό Υλικό <<<<<<<<<<<<<<<<
Παραγωγός / Παραγωγή
Μαριάννα Κορομηλά
Έρευνα / Επιστημ. επιμέλεια
Μαριάννα Κορομηλά
Κείμενα
Μαριάννα Κορομηλά
Μουσική επιλογή
Μ. Κορομηλά
Ομιλητής
Μαριάννα Κορομηλά
Άλλοι συντελεστές
Τεχνικός ηχοληψίας Σπύρος Καβακόπουλος
Μαρίνα Κόκορη, επεξεργασία ηχογραφημένου υλικού – τελική μορφή για το ΑΠΑΝ
Λέξεις - Κλειδιά
Βενετοί.
Βιλλαρδουίνοι / Βιλλεαρδουίνοι.
Βυζαντινή εποχή.
Βυζαντινή Λακωνία.
Βυζαντινοί άρχοντες.
Γεωμορφολογία.
Γοδεφρείδος Α΄ Βιλλαρδουίνος.
Δ΄ Σταυροφορία.
Ελλάδα.
Ευρώτας, ποταμός.
Λακωνία.
Λέων Σγουρός.
Μεσοβυζαντινή οικονομία.
Μυστράς.
Πάρνων, βουνό.
Πελοπόννησος.
Πελοπόννησος, τοπιογραφία.
Πριγκιπάτο Αχαΐας.
Πρώιμη Φραγκοκρατία.
Ταΰγετος.
Φεουδαρχική δομή.
Φεουδαρχική κοινωνία.
Φραγκοκρατία.
Φυσικό περιβάλλον.
Χαμάρετοι, βυζαντινή οικογένεια.
Χλωρίδα.