Μακροχώρι Κατεδάφιση 6
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC6-MD004-116.jpg
Τίτλος
Μακροχώρι Κατεδάφιση 6
Περιγραφή
Εσωτερικό Αγίου Γεωργίου. Ο ναός έχει ήδη κοπεί στα δύο και ο νέος τοίχος κατασκευάζεται. Η λήψη έγινε στις 6 Ιουνίου του 1985 από τον γυναικωνίτη του ναού λίγο πριν κατεδαφιστεί και αυτός.
Χρόνος λήψης
6/6/1985
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανθρώπινα Δικαιώματα – Παραβιάσεις.
Καταστροφή μνημείων.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Κωνσταντινούπολη, σύγχρονη.
Μακροχώρι / Μπακίρκιοϊ / Bakırköy.