Ιππόδρομος Βελί Εφέντη
[Φωτογραφικό υλικό]

Veli Efendi Hipodromu 001.jpg
Τίτλος
Ιππόδρομος Βελί Εφέντη
Περιγραφή
Βυζαντινή δεξαμενή στο Μπακίρκιοϊ φωτ 22: Ο σύγχρονος Ιππόδρομος Veli Efendi Hipodromu απέναντι από την Κινστέρνα: σημείο αναφοράς για να βρει πιο εύκολα κανείς το εντυπωσιακό μνημείο.
Χρόνος λήψης
12/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ιππόδρομος.
Κινστέρνες / Δεξαμενές.
Κωνσταντινούπολη, 21ος αι..
Μπακίρκιοϊ, Δήμος.
Πόλη, θρακικά προάστια.