Χέριν, Γυναίκες στην πορφύρα (2002)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Χέριν, Γυναίκες στην πορφύρα (2002)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Τζούντιθ Χέριν, Γυναίκες στην πορφύρα. Ηγεμόνες του μεσαιωνικού Βυζαντίου, Αλέξης Εμμανουήλ (μτφρ.), σειρά Κυκεών 9 (Εκδόσεις Ωκεανίδα, Αθήνα 2002)

ISBN / ISSN
ISBN 960-410-277-Χ
Αρχική έκδοση
Τίτλος Α΄ Έκδ.
Judith Herrin, Women in Purple. Rulers of Medieval Byzantium
Α΄ έκδ.: Εκδότης / Φορέας
Weidenfeld and Nicolson Ltd
Τόπος Α΄ έκδ.
London
Χρόνος Α΄ έκδ.
2001
Στοιχεία

Ιστορική μελέτη, αναλυτικότατα τεκμηριωμένη, με θέμα τρεις αυτοκράτειρες της Μεσοβυζαντινής περιόδου: την Ειρήνη 780-802, την Ευφροσύνη 824-829 και την Θεοδώρα 842-856. Το βιβλίο συγκαταλέγεται στην χωρία των επιστημονικών μελετών που απευθύνονται και στον επαρκή αναγνώστη.

Οικογενειακό δέντρο των τριών γυναικών ηγεμόνων σ. 15. Χάρτες σσ. 16-19. Στην Εισαγωγή, σσ. 21-33, η διακεκριμένη βυζαντινολόγος κάνει μία σύντομη ανασκόπηση της εποχής, ενώ στο Πρώτο Κεφάλαιο, σσ. 35-115, κάνει μία αναλυτική περιγραφή της βυζαντινής πρωτεύουσας και αναφέρεται εκτενώς στον κόσμο του Βυζαντίου τον καιρό της Εικονομαχίας. Πηγές και Σημειώσεις σσ. 513-590. Ευρετήριο κυρίων ονομάτων σσ. 593-602. Ευρετήριο τόπων σσ. 603-606. Εννέα έγχρωμες εικόνες σσ. 611-619. Σύνολο σελ. 622.

Λέξεις - κλειδιά
Αββασίδες, δυναστεία / Abbasids.
Αγίασμα, αγιάσματα.
Αμόριον.
Βαλκάνια.
Βιογραφία.
Βόσπορος.
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινές αρχόντισσες.
Βυζαντινές πηγές.
Βυζαντινές πόλεις.
Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Βυζαντινή κοινωνία.
Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη.
Βυζαντινή προσωπογραφία.
Βυζαντινοί αυτοκράτορες.
Βυζαντινοί θεσμοί.
Βυζαντινός στρατός.
Γυναίκες.
Εικόνα φορητή.
Εικονομαχία.
Ειρήνη η Αθηναία, αυτοκράτειρα.
Ελλάδα.
Ευδοκία Δεκαπολίτισσα.
Ευφροσύνη, αυτοκράτειρα.
Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος.
Θεοδώρα, αυτοκράτειρα, αγία.
Θεοφάνης ο Ομολογητής.
Θεόφιλος, αυτοκράτορας.
Ιταλία.
Κάρολος ο Μέγας / Καρλομάγνος.
Κωνσταντινούπολη, αριστοκρατικές μονές.
Κωνσταντινούπολη, ασιατική πλευρά.
Κωνσταντινούπολις / Κωνσταντινούπολη / Πόλις / Πόλη.
Λέων Δ΄ ο Χάζαρος.
Μεσοβυζαντινή περίοδος.
Μονή Πηγής, Μπαλουκλί.
Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως.
Παφλαγονία, Ασιατική Τουρκία.
Πριγκηπόννησα.
Ρώμη.
Σικελία.
Χαλιφάτο.
Χαρούν αλ-Ρασίντ, χαλίφης.