Αρβελέρ, Ιδεολογία (1988)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Αρβελέρ, Ιδεολογία (1988)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, Η πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Τούλα Δρακοπούλου (μτφρ.) (Εκδόσεις Ψυχογιός, Αθήνα 1988)

Αρχική έκδοση
Τίτλος Α΄ Έκδ.
Helene Ahrweiler, L' idéologie politique de l’ Empire Byzantin
Α΄ έκδ.: Εκδότης / Φορέας
Presses Universitaires de France
Τόπος Α΄ έκδ.
Paris
Χρόνος Α΄ έκδ.
1975
Στοιχεία

Πρόκειται για τη μετάφραση από τα γαλλικά του κλασικού έργου της Καθηγήτριας της Βυζαντινής Ιστορίας Ελένης Αρβελέρ, που πρωτοκυκλοφόρησε στα ελληνικά το 1975.

[...] Τα προβλήματα με τα οποία θ' ασχοληθώ, χωρίς ωστόσο να μπορώ να βρω ικανοποιητικές λύσεις είναι: οι σχέσεις των πολιτών με το κράτος και την εξουσία, ο ρόλος τους και οι αντιδράσεις τους μπροστά στα προβλήματα τα λεγόμενα εθνικού ενδιαφέροντος ή, απλούστερα, δημόσια. Τα αποσπασματικά και διασκορπισμένα στοιχεία που τεκμηριώνουν την εργασία μου, εμποδίζουν συχνά τη συγκέντρωση της προσοχής στη μελέτη προβλημάτων, το ενδιαφέρον τους είναι εντούτοις φανερό. Αναφέρομαι, ανάμεσα σε άλλα, στο μηχανισμό της διαμόρφωσης της νοοτροπίας, στις μεταστροφές της κοινής γνώμης, στις αντιστάσεις τέλος των πνευματικών δομών μπροστά στις μεταβαλλόμενες πραγματικότητες. Τα προβλήματα αυτά δεν μπορούν να τεθούν και να αναλυθούν σωστά, χωρίς μια προηγούμενη εξέταση της σημασιολογικής εξέλιξης των όρων που χρησιμοποιούνται στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η μελέτη μας λοιπόν θα είναι ελλιπής, από το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα γίνει ούτε καν αναληφθεί αυτή η έρευνα. [...] (Από τον Πρόλογο της συγγραφέως)

Το έργο επανεκδίδεται συνεχώς. Η πιο πρόσφατη έκδοση κυκλοφόρησε το 2018 από τις εκδ. Ψυχογιός.
Λέξεις - κλειδιά
Βυζαντινές πηγές.
Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Βυζαντινή κοινωνία.
Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη.
Βυζαντινοί.
Βυζαντινοί αυτοκράτορες.
Βυζαντινοί θεσμοί.
Βυζάντιο.
Εθνικισμός.
Ιδεολογία.
Κωνσταντινούπολις / Κωνσταντινούπολη / Πόλις / Πόλη.
Μεσοβυζαντινή περίοδος.
Ορθοδοξία.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Ύστερη Αρχαιότητα.