Πουρνάρα, «Εβραίοι στις ΗΠΑ» (2010)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Πουρνάρα, «Εβραίοι στις ΗΠΑ» (2010)
Συγγραφέας
Μαργαρίτα Πουρνάρα
Τίτλος
«Εβραίοι στις ΗΠΑ με την Ελλάδα μέσα τους»
Υπότιτλος
«Ρωμανιώτες από τα Γιάννενα πήγαν στη Νέα Υόρκη ως μετανάστες στις αρχές του 20ού αιώνα και έχτισαν εκεί τη συναγωγή τους»

Χρονολογία
26/12/2010
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Εφημερίδα.
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Όνομα εντύπου
Εφημερίδα Η Καθημερινή
Σελίδες
σ. 2
Ιστοσελίδα
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_2_26/12/2010_426698
Αρ. σελίδων
4
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Άρθρο / Άρθρα.
©:
Εφημερίδα Η Καθημερινή
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Εθνολογικό / Ανθρωπολογικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ιστορικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Κοινωνικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ενημερωτικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Αρχείο
Λέξεις - Κλειδιά
Αμερική / Η.Π.Α..
Διασπορά.
Εβραίοι Ρωμανιότ / Romaniotes.
Ήπειρος.
Ηπειρώτες.
Συναγωγή.