Κεκαυμένος, Στρατηγικόν (1996)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Κεκαυμένος, Στρατηγικόν (1996)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Κεκαυμένος, Στρατηγικόν, Δημήτρης Τσουγκαράκης (επιστ. επιμ.), Δημήτρης Τσουγκαράκης (μτφρ.), σειρά Κείμενα Βυζαντινής Ιστοριογραφίας 2 (Εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 1996)

ISBN / ISSN
ISBN 960-7420-25-Χ
Πηγή
Ναι
Στοιχεία

Βυζαντινή πηγή του 11ου αι., μοναδική στο είδος της, το οποίο ανήκει στα Τακτικά ή Στρατηγικά, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου είναι μια σειρά από συμβουλές. Ο Κεκαυμένος απευθύνεται στον γιό του (ή και σε άλλους συγγενείς και γνωστούς του) και εξηγεί πως πρέπει να σκέφτεται και να συμπεριφέρεται κάποιος, ποιους παράγοντες πρέπει να λαμβάνει υπόψη του, τι να αποφεύγει. Ένα άλλο μέρος αυτού του διδακτικού έργου αφορά σε συμβουλές προς στρατιωτικούς και άρχοντες για θέματα πολεμικής τακτικής και διακυβέρνησης. Πρόκειται για μοναδική καταγραφή των αντιλήψεων και νοοτροπιών που χαρακτηρίζουν τον έμπειρο «Βυζαντινό Άνθρωπο», ο οποίος ζει μετά τον θάνατο του Βασιλείου Β΄ του Βουλγαροκτόνου και βιώνει τις αλλαγές που συμβαίνουν στην εποχή του. Πρωτότυπο και νεοελληνική μετάφραση με σχόλια του Δημήτρη Τσουγκαράκη. Εισαγωγή (αναφέρεται κυρίως στο έργο, το ιστορικό πλαίσιο και τον συγγραφέα) σσ.9-24. Επιλογή βιβλιογραφίας σσ. 24-25. Ακολουθεί το σχολιασμένο κείμενο του Κεκαυμένου σσ. 26-287. Πίνακας του γενεαλογικού δέντρου των Κεκαυμένων σ. 289. Γενικό ευρετήριο σσ. 291-295, Περιεχόμενα σσ. 297-300. Φωτογραφίες από μικρογραφίες χειρογράφων σ. 7, 296, 301-303. Σύνολο σελ 304.

Λέξεις - κλειδιά
Βασίλειος Β΄ ο Βουλγαροκτόνος.
Βούλγαροι.
Βυζαντινές πηγές.
Βυζαντινές πόλεις.
Βυζαντινοί άρχοντες.
Βυζαντινοί θεσμοί.
Ήθη, έθιμα.
Θεσσαλία.
Καθημερινή ζωή.
Κάστρο.
Μέση Βυζαντινή περίοδος.
Μικρά Ασία.
Οίκος, οικογένεια.
Πόλεμος.