Αυτοκίνητο του Δήμου Σισλί
[Φωτογραφικό υλικό]

TICPRO-CEM01-005.jpg.JPG
Τίτλος
Αυτοκίνητο του Δήμου Σισλί
Περιγραφή
Προτεσταντικό Κοιμητήριο Φερίκιοϊ, φωτ 005. Το αυτοκίνητο του Δήμου έχει σταθμεύσει επί της λεωφόρου Abide-i Hürriyet Caddesi κοντά στην είσοδο του Προτεσταντικού Κοιμητηρίου. Στο βάθος δεξιά, διακρίνεται μόλις ο περίβολος του Καθολικού Κοιμητηρίου.
Χρόνος λήψης
22/10/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη.
Νεκροταφείο.
Προτεστάντες.
Σισλί / Σισλή / Şişli.
Φερίκιοϊ / Φερήκιοϊ / Φερί-κιοϊ / Feriköy.