Στην είσοδο (εξωτ.)
[Φωτογραφικό υλικό]

TICPRO-CEM01-009.jpg.JPG
Τίτλος
Στην είσοδο (εξωτ.)
Περιγραφή
Προτεσταντικό Κοιμητήριο Φερίκιοϊ, φωτ 009. Ανάμεσα στις δύο πόρτες υπάρχει πινακίδα ‘Feriköy Protestant Cemetery’ με τις ώρες λειτουργίας και το τηλέφωνο των γραφείων. Δεξιά: η καγκελόπορτα της εισόδου για τα αυτοκίνητα. Αρ.: ο ημικίονας ιωνικού ρυθμού (λεπτομ.) της κεντρικής πόρτας.
Χρόνος λήψης
22/10/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη.
Νεκροταφείο.
Προτεστάντες.
Σισλί / Σισλή / Şişli.
Φερίκιοϊ / Φερήκιοϊ / Φερί-κιοϊ / Feriköy.