Στον ταφικό χώρο Νακς-ε Ροστάμ: ο τάφος του Δαρείου Α΄ υπό συντήρηση (το 2000)
[Φωτογραφικό υλικό]

FARS-ROST-Ach01-001.jpg
Τίτλος
Στον ταφικό χώρο Νακς-ε Ροστάμ: ο τάφος του Δαρείου Α΄ υπό συντήρηση (το 2000)
Περιγραφή
Νακς-ε Ροστάμ (Αχαιμενιδική Νεκρόπολη και μνημείο Σασανιδών στο Φαρς), Αχ. 01 φωτ 001. Το 2000, στο ταφικό μνημείο του Δαρείου Α΄ υπήρχε, όπως φαίνεται στη φωτογραφία, ικρίωμα: γινόταν συντήρηση της μεγαλοπρεπούς πρόσοψης. Στα αριστερά, διακρίνεται ο τάφος του Αρταξέρξη Α΄.
Χρόνος λήψης
5/5/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Αρχαϊκή εποχή.
Αχαιμενίδες Πέρσες.
Αχούρα Μάζδα, Θεός.
Δαρείος Α΄.
Περσία.
Ταφικό μνημείο.