Ο άμβωνας
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5_MCH001_011.jpg
Τίτλος
Ο άμβωνας
Περιγραφή
Αγία Τριάδα Χαλκηδόνας, φωτ 11, ναός. Ο άμβωνας.
Χρόνος λήψης
15/7/2005
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγία Τριάδα, ναός.
Άμβωνας.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.