Η Πύλη των Καλιγαρίων / Εγρίκαπου, γενικό από την εσωτερική πλευρά
[Φωτογραφικό υλικό]

TI-CITY6H-KV-103.jpg
Τίτλος
Η Πύλη των Καλιγαρίων / Εγρίκαπου, γενικό από την εσωτερική πλευρά
Περιγραφή
Εγρίκαπου, Παλαιά Πόλη, φωτ 103, Η Πύλη των Καλιγαρίων / Eğrikapı, λήψη από το εσωτερικό της Παλαιάς Πόλης. Στα δεξιά: ένα έρημο σπίτι, από τα πολλά της γειτονιάς, κολλημένο στο Τείχος του Μανουήλ Κομνηνού (12ος αι.). Στ’ αρ. και κολλημένο στο βυζαντινό Τείχος, ακριβώς δίπλα στην Πύλη, ξεχασμένος και σε άθλια κατάσταση υπάρχει ένας μικρός τουρμπές (ταφικό μνημείο): Kesikbaş ve Derviş Molla Muhammed Türbesi. Το φυλάκιο μπροστά είναι άδειο από χρόνια. Ένα χαμόσπιτο πνίγει τον τουρμπέ του περίφημου δερβίση από την άλλη μεριά. Η πλήρης εγκατάλειψη της γειτονιάς εντείνεται από τη μουντάδα της βροχερής χειμωνιάτικης ημέρας. >>>> Στο Συνοδευτικό Υλικό: λεπτομ. από το ίδιο τμήμα της Πύλης
Χρόνος λήψης
13/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι