Βαβυλώνιοι και Λυδοί από την Πομπή των υποτελών λαών (Περσέπολις)
[Φωτογραφικό υλικό]

FARS-PE-Apa-P-003.JPG
Τίτλος
Βαβυλώνιοι και Λυδοί από την Πομπή των υποτελών λαών (Περσέπολις)
Περιγραφή
Περσέπολη, Απαντάνα-Πομπή φωτ 003. Οι Βαβυλώνιοι αντιπρόσωποι (πάνω) και οι Λυδοί (κάτω), προσέρχονται κομίζοντας εκλεκτά προϊόντα του τόπου τους και πολύτιμα έργα τέχνης. Είναι η πέμπτη και η έκτη αντιπροσωπεία που απεικονίζεται στο μεγαλειώδες ανάγλυφο του κλιμακοστασίου, που χρονολογείται γύρω στο 500 π.Χ. ή μια δεκαετία-δεκαπενταετία αργότερα (500-485). Τους οδηγούν: ένας Μήδης (πάνω) κι ένας Πέρσης (κάτω), οι οποίοι ξεχωρίζουν από τα διαφορετικά καπέλα (πίλοι) που φορούν: τα καπέλα των Μήδων είναι στρόγγυλα, ενώ των Περσών έχουν τετραγωνισμένες (μυτερές) γωνίες.
>>>> Δες φωτ: γενικά και κοντινά κάθε αντιπροσωπείας.
Χρόνος λήψης
8/4/2012
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Αρχαϊκή εποχή.
Αχαιμενιδική Αυτοκρατορία / Περσική Αυτοκρατορία.
Βαβυλώνα.
Λυδία.
Μήδοι.
Περσέπολη / Περσέπολις.
Πέρσες.
Σατραπείες.
Φόροι, φορολογία.