Τρία από τα κυπαρίσσια που διακοσμούν την Πομπή των Υποτελών στην Απαντάνα
[Φωτογραφικό υλικό]

FARS-PE-Apa-P-009.JPG
Τίτλος
Τρία από τα κυπαρίσσια που διακοσμούν την Πομπή των Υποτελών στην Απαντάνα
Περιγραφή
Περσέπολη, Απαντάνα-Πομπή φωτ 009. Τα ανάγλυφα κυπαρίσσια, που έχουν αποδοθεί με κάθε λεπτομέρεια, δεν έχουν απλώς διακοσμητικό χαρακτήρα. Στον περσικό πολιτισμό συμβόλιζαν ανέκαθεν το «δέντρο της ζωής». Δέντρα αειθαλή, ανθεκτικά, επιβλητικά και αιωνόβια.
Χρόνος λήψης
1/5/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κυπαρίσσι.
Περσέπολη / Περσέπολις.
Περσία.