Εξωτερική όψη του βυζαντινού μνημείου από τον κήπο: η βόρεια μακριά πλευρά
[Φωτογραφικό υλικό]

TI-CITY6H-BYZOT20-01.JPG
Τίτλος
Εξωτερική όψη του βυζαντινού μνημείου από τον κήπο: η βόρεια μακριά πλευρά
Περιγραφή
Άγ Πέτρος - Μάρκος / Ατίκ Τζαμί, φωτ 01. Η βόρεια εξωτ. όψη με τα τρία παράθυρα στο κάτω μέρος (πάνω από την τέντα) και το ένα στο πάνω μέρος της Β κεραίας του σταυρού, που εξέχει ελάχιστα από τον φέροντα τοίχο.
Χρόνος λήψης
6/9/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΠΣ / PS
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εκκλησίες – τζαμιά.
Κεράτιος κόλπος.
Κωνσταντινούπολη, βυζαντινά μνημεία.
Μέση Βυζαντινή περίοδος.
Παλαιά Πόλη.
Πρώιμη Οθωμανική περίοδος.
Τζαμί.