Το Ιερό
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-A009b-109.JPG
Τίτλος
Το Ιερό
Περιγραφή
Παναγία Βλαχέρνα ναός, φωτ 109. Το Ιερό του μικρού προσκυνηματικού ναού με ανοιχτή την Ωραία Πύλη.
Χρόνος λήψης
6/9/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΠΣ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Ιερό σε εκκλησία.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.